e-mail sitemap strona g│ˇwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wiŕcej
Skuteczne handlowanie. Jak budowa├Ž wsp├│┬│prac├¬ z klientem i odwa┬┐nie windykowa├Ž nale┬┐no┬Âci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z│

Poznaj tajniki rynkˇw finansowych.

darmowy fragment

wiŕcej
Forex - Podstawy Gie│dy Walutowej
Cena: 29.90 z│
Jak rozkrŕciŠ dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wiŕcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z│
Twoja karierawiŕcej

100 sekret├│w. Mistrza Sprzeda┬┐y

Arkadiusz Bednarski
promocja -35%
cena: 19.846153846154 z│ 12.90 z│

.

wiŕcej

Asertywno┬Â├Ž mened┬┐era

Kr├│l-Fijewska Maria, Fijewski Piotr
promocja -20%
cena: 39.425 z│ 31.54 z│

We wspó┬│czesnym ┬Âwiecie asertywno┬Â├Ž sta┬│a si├¬ jedn┬▒ z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od mened┬┐era. Asertywno┬Â├Ž jest umiej├¬tno┬Âci┬▒ pos┬│ugiwania si├¬ w ró┬┐nych sytuacjach ┬│agodn┬▒ stanowczo┬Âci┬▒ w obronie w┬│asnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych.

wiŕcej

Asystentka na europejskim rynku pracy

Fuchsel Halina
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z│ 30.40 z│

Ksi±¿ka ukazuje ewolucjê zawodu sekretarki i asystentki w Polsce, w Europie i niektórych krajach pozaeuropejskich. W wyniku tej ewolucji zawód sekretarki sta³ siê wa¿ny w wspieraniu procesu zarz±dzania.

wiŕcej

Awans. Jak utrzyma├Ž si├¬ na stanowisku

Eblin Scott
cena: 39.00 z│

Prawie po┬│owa mened┬┐erów ponosi pora┬┐k├¬ w ci┬▒gu pierwszych 18 miesi├¬cy od obj├¬cia stanowiska. Dlaczego? Przecie┬┐ pewnie doskonale radzili sobie na ni┬┐szych szczeblach organizacji, a ich wiedza i kompetencje nie budzi┬│y w┬▒tpliwo┬Âci.

wiŕcej

Basic English for Business 3 -ksi┬▒┬┐ka z p┬│yt┬▒ CD

Patoka Zofia M., ┬Žwida Dagmara
promocja -23%
cena: 49.376623376623 z│ 38.02 z│

"Basic English for Business" to podrêcznik do nauki jêzyka angielskiego zawieraj±cy zagadnienia zwi±zane z funkcjonowaniem firmy, takie jak np.: kontakty z klientami i dostawcamitransakcje, kontrakty, umowyoferty, zamówienia i ich realizacjazebrania i spotkanianegocjacjepromocja produktów firmkonkurencja i zdobywanie nowych rynkówekspedycja i transportpraca w sekretariacie Podrêcznik sk³ada siê z trzech oddzielnie wydanych tomów zró¿nicowanych jêzykowo ze wzglêdu na poz.

wiŕcej

Co bêdzie miar± twojego ¿ycia'

Christensen Clayton M., James Allworth, Karen Dillon
promocja -14%
cena: 49.325581395349 z│ 42.42 z│

Je┬Âli jeste┬ studentem zarz┬▒dzania i nauk pokrewnych, ekonomist┬▒, biznesmenem lub teoretykiem biznesu, ta ksi┬▒┬┐ka pozwoli ci spojrze├Ž z innej strony na bezduszna wiedz├¬ i teorie. Przeczytaj uwa┬┐nie to, co jeden z najwi├¬kszych specjalistów w bran┬┐y ma do powiedzenia i przekonaj si├¬, ┬┐e na ┬┐ycie te┬┐ trzeba mie├Ž strategi├¬.

wiŕcej

Codziennik niemiecki

Drummer Agnieszka
promocja -23%
cena: 49.376623376623 z│ 38.02 z│

Bardzo wiele osób uczy si├¬ j├¬zyków obcych, jednak tylko niewiele jest w stanie p┬│ynnie pos┬│ugiwa├Ž si├¬ danym j├¬zykiem obcym. Dlaczego? Poniewa┬┐ nie uczymy si├¬ systematycznie, a dodatkowo samo uczenie si├¬ do┬Â├Ž szybko staje si├¬ nudne.

wiŕcej

Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom

Maxwell John
promocja -23%
cena: 44.428571428571 z│ 34.21 z│

Ka┬┐da pora┬┐ka mo┬┐e by├Ž pocz┬▒tkiem zwyci├¬stwa! Ka┬┐de niepowodzenie – zawodowe czy osobiste – mo┬┐e sta├Ž si├¬ impulsem do rozwoju, je┬Âli tylko b├¬dziesz dysponowa├Ž odpowiednimi narz├¬dziami i nastawieniem, by przeistoczy├Ž pora┬┐k├¬ w ┬╝ród┬│o korzy┬Âci.

wiŕcej

Czy jeste┬ wystarczaj┬▒co bystry, ┬┐eby pracowa├Ž w Google'

William Poundstone
cena: 39.90 z│

Spore dzia┬│o do wykorzystania na nast├¬pnej rozmowie o prac├¬ Kirkus Poundstone proponuje strategie, kt├│re pozwalaj┬▒ poradzi├Ž sobie z najbardziej stresuj┬▒cymi sytuacjami, ods┬│oni├Ž ukryte zamiary rekrutera, uratowa├Ž skazan┬▒ na niepowodzenie rozmow├¬ kwalifikacyjn┬▒.

wiŕcej

Dlaczego chcemy ┬┐eby┬ by┬│ bogaty

Trump Donald J., Kiyosaki Robert T.
promocja -23%
cena: 66.298701298701 z│ 51.05 z│

Czas zawirowa├▒ gospodarczych b├¬dzie mia┬│ znacz┬▒cy wp┬│yw na klas├¬ ┬Âredni┬▒. Post├¬puj┬▒ce zubo┬┐enie klasy ┬Âredniej spowoduje dalsze kurczenie si├¬ jej liczebno┬Âci. Celem autorów Donalda Trumpa i Roberta Kiyosaki - by┬│o zainspirowanie klasy ┬Âredniej do przej├¬cia kontroli nad swoim ┬┐yciem, kontroli nad sprawami, na które maj┬▒ wp┬│yw: zarz┬▒dzaniem swoim czasem, ┬Âwiadomymi wyborami oraz zaanga┬┐owaniem w opieranie si├¬ przeciwno┬Âciom i przemieszczaniem si├¬ do.

wiŕcej

Dobry szef z┬│y szef

Sutton Robert I.
promocja -14%
cena: 59.209302325581 z│ 50.92 z│

Czy jeste┬ dobrym szefem… czy z┬│ym szefem? Czy twoi pracownicy – gdyby mieli wybór – chcieliby jeszcze kiedykolwiek dla Ciebie pracowa├Ž? A co najwa┬┐niejsze – czy masz poj├¬cie o tym, jak to jest dla Ciebie pracowa├Ž.

wiŕcej

Doradztwo organizacyjne

promocja -23%
cena: 59.272727272727 z│ 45.64 z│

Ksi┬▒┬┐ka wykorzystuje rosn┬▒c┬▒ popularno┬Â├Ž perspektyw systemowych na ┬Âwiecie oraz kapita┬│ wiedzy, jakim dysponuj┬▒ polscy badacze doradztwa organizacyjnego, czyli konsultingu. O du┬┐ym zainteresowaniu konsultingiem ┬Âwiadczy chocia┬┐by tworzenie kierunk├│w specjalizacyjnych zorientowanych na doradztwo na uczelniach takich jak Uniwersytet Warszawski.

wiŕcej

E-learning Tajniki edukacji na odleg┬│o┬Â├Ž

Pleba├▒ska Marlena
promocja -15%
cena: 49 z│ 41.65 z│

Kszta┬│cenie na odleg┬│o┬Â├Ž, nazywane potocznie e-learningiem, znajduje obecnie zastosowanie niemal w ka┬┐dej dziedzinie ┬┐ycia spo┬│ecznego, biznesu, polityki oraz indywidualnych ludzi. Ksi┬▒┬┐ka ta ma na celu zapoznanie z rozleg┬│┬▒ tematyk┬▒ e-learnigu oraz ca┬│ym spektrum procesów edukacyjnych, w których e-learning mo┬┐e by├Ž wykorzystywany.

wiŕcej

Efekt tygrysa - pu┬Â├Ž swoj┬▒ osobist┬▒ mark├¬ w ruch!

Maciej Dutko
cena: 35.01 z│

Patroni Medialni i Sponsorzy: ...............................................................................................................................................

wiŕcej

Ekonomia mened┬┐erska

Froebb Luke M., McCann Brian T.
promocja -20%
cena: 69.0625 z│ 55.25 z│

Nale┬┐y kierowa├Ž samym sob┬▒. Nie wolno pozwoli├Ž na to, ┬┐eby przychodz┬▒ce zadania sterowa┬│y naszym ┬┐yciem. Nale┬┐y zaplanowa├Ž wykonywanie rutynowych dzia┬│a├▒ ka┬┐dego dnia o tej samej porze. Trzeba to ├Žwiczy├Ž codziennie.