e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaÌ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaÌ nale¿noœci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Książki o tematyce biznesowej


książki o tematyce biznesowej

Szukasz fachowej literatury z dziedziny zarządzania, marketingu, ekonomii czy psychologii biznesu?

Znajdziesz tu pozycje najwybitniejszych książek skierowanych głownie dla dynamicznych menedżerów wielu specjalności, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich z dużym potencjałem inwestycyjnym, którzy są zainteresowani tematyką biznesową.

Przed dokonaniem zakupu książki możesz zapoznać się z jej treścią pobierając obszerny rozdział w postaci pliku PDF, który jest dołączony do większości opisów książek zamieszczonych w serwisie.nowości

Nowości wydawnicze:

Nowości wydawnicze literatury biznesowej. Wiele z nich opisuje zagadnienia do tej pory jeszcze nie poruszane.


Top 15

Bestsellery:


Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirujÂą innych do dziaÂłania

Dodaj im skrzyde³! Jak najlepsi liderzy wyzwalaj¹ potencja³ swoich wspó³pracowników

GURU KULTU..ry

Success and Change

PeÂłna MOC moÂżliwoÂści

Doktryna jakoÂści. Rzecz o skutecznym zarzÂądzaniu

Magia s³ów. Jak pisaÌ teksty które porw¹ t³umy

ÂŚmierĂŚ pieniÂądza. NadchodzÂący upadek miĂŞdzynarodowego systemu walutowego

Etykieta w biznesie

Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³eœ nie wiedzieÌ, zapomnieÌ lub pomin¹Ì podczas budowania swojej marki