e-mail sitemap strona g≥ůwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wiÍcej
Skuteczne handlowanie. Jak budowa√¶ wsp√≥¬≥prac√™ z klientem i odwa¬Ņnie windykowa√¶ nale¬Ņno¬∂ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z≥

Poznaj tajniki rynkůw finansowych.

darmowy fragment

wiÍcej
Forex - Podstawy Gie≥dy Walutowej
Cena: 29.90 z≥
Jak rozkrÍciś dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wiÍcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z≥
Kategoria: Inne
Seria: Inne


100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf

David Hawley, Raina Hawley
Data wydania: 2012-10-16
stron: 368, oprawa, format:

wiÍcej na stronie onepress.pl
Wykorzystaj wszystkie mo¬Ņliwo¬∂ci Excela, aby tworzy√¶ funkcjonalne i efektowne arkusze
  • Jak analizowa√¶ dane i zarz¬Īdza√¶ nimi?
  • Jak optymalnie wykorzystywa√¶ tabele przestawne?
  • Jak tworzy√¶ spersonalizowane wykresy?
Wi√™kszo¬∂√¶ u¬Ņytkownik√≥w Excela zna tylko drobn¬Ī cz√™¬∂√¶ dost√™pnych w nim mo¬Ņliwo¬∂ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj¬Īcych znacz¬Īco poszerzy√¶ wydajno¬∂√¶ tego programu i tworzy√¶ efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch¬≥onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo¬Ņliwia chocia¬Ņby ¬≥atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakres√≥w, podgl¬Īdu "na ¬Ņywo", galerii predefiniowanych styl√≥w oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ¬Ņe ka¬Ņdy mo¬Ņe dzi¬∂ w swoich arkuszach u¬Ņywa√¶ bardziej skomplikowanych element√≥w wizualnych i graficznych.
Obecnie, kiedy wszystko dzieje si√™ coraz szybciej, czas staje si√™ jedn¬Ī z najistotniejszych i po¬Ņ¬Īdanych warto¬∂ci. Ksi¬Ī¬Ņka "100 sposob√≥w na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w¬≥a¬∂nie zyska√¶ na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi¬Īza√Ī skomplikowanych problem√≥w. Warto tak¬Ņe wykorzysta√¶ te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niekt√≥rych mo¬Ņliwo¬∂ci j√™zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi√™ki temu b√™dziesz m√≥g¬≥ zaadaptowa√¶ wszystkie zawarte tu propozycje do w¬≥asnych potrzeb.
  • Skoroszyty i arkusze
  • Wbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz¬Īdzania nimi
  • Metody tworzenia nazw i zakres√≥w kom√≥rek
  • Tabele przestawne
  • Formu¬≥y i funkcje
  • Wykresy i makra
  • Wsp√≥¬≥praca Excela z innymi aplikacjami pakietu Office
Wszystko, co chcia³by¶ widzieæ o Excelu, aby natychmiast z niego skorzystaæ.

Poznaj ponad setkê sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!Cena: 44.90 z≥

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozosta≥e z kategorii: Inne

126 dni na kanapie. Motocyklem dooko¬≥a ¬∂wiata. Wydanie 1 (39.90z≥)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (34.90z≥)
Wiarygodno¬∂√¶. Jak j¬Ī zdoby√¶ i utrzyma√¶. eBook. Pdf (29.90z≥)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90z≥)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z≥)
Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przyw√≥dca w jednej osobie (39.00z≥)
O wsp√≥¬≥czuciu. Jak osi¬Īgn¬Ī√¶ spok√≥j wewn√™trzny i zbudowa√¶ lepszy ¬∂wiat (22.42z≥)
Marketing w Internecie. Strategie dla ma¬≥ych i du¬Ņych firm (39.99z≥)
Jak kreowa√¶ marki, kt√≥re pokocha pokolenie Y? (33.91z≥)
Podr√™cznik genialnych pomys¬≥√≥w. Od inspiracji po realizacj√™. Smashing Magazine (20.70z≥)
S¬≥owacja. Karpackie serce Europy. Wydanie 2 (34.90z≥)
Produkty i marki w opinii e-konsument√≥w. eBook. Mobi (27.90z≥)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. Mobi (35.90z≥)
Klucz do pozytywnego my¬∂lenia wed¬≥ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (21.99z≥)
Doskona¬≥a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu. eBook. ePub (17.90z≥)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyska√¶, utrzyma√¶ lub odzyska√¶ swoje mojo. eBook. Mobi (29.90z≥)
Potrz¬Ī¬∂nij pude¬≥kiem. Ma¬≥a ksi¬Ī¬Ņka dla wielkich ludzi. eBook. Mobi (26.90z≥)
Wa¬≥kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z≥)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe uj√™cia Scotta Kelbyego (37.00z≥)
AlphaMale. Wydanie II rozszerzone (39.00z≥)

Pozosta≥e z serii: Inne

OdWa¬Ņne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, prac√™, ¬Ņycie (41.08z≥)
Szko¬≥a tw√≥rczego pisania. Jak zosta√¶ autorem bestsellerowych powie¬∂ci. eBook. ePub (26.90z≥)
Driven. Nami√™tno¬∂√¶ silniejsza ni¬Ņ b√≥l (39.90z≥)
Excel 2010 PL dla bystrzak√≥w (39.90z≥)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa sp√≥¬≥ki gie¬≥dowej, czyli co robi√¶ i czego unika√¶, aby osi¬Īgn¬Ī√¶ zawodowy sukces. eBook. Mobi (37.00z≥)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Mobi (31.99z≥)
Esencja sukcesji (49.00z≥)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdzi√™kiem i klas¬Ī osi¬Īgn¬Ī√¶ sukces zawodowy (12.90z≥)
Facebook. Daj si√™ pozna√¶ (19.90z≥)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z≥)
Zakamarki marki. Rzeczy, o kt√≥rych mog¬≥e¬∂ nie wiedzie√¶, zapomnie√¶ lub pomin¬Ī√¶ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z≥)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podr√™cznik. eBook. Mobi (79.00z≥)
Prawa sukcesu wed¬≥ug Napoleona Hilla. Zasady pot√™gi osobistej (39.90z≥)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach (39.00z≥)
Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzeda√¶ wi√™cej i dro¬Ņej. eBook. Pdf (27.90z≥)
Kompendium wiedzy o logistyce (41.07z≥)
Pieni¬Īdze le¬Ņ¬Ī na parkiecie. Gie¬≥da dla niepokornych. eBook. Pdf (35.90z≥)
Podstawy rachunkowo¬∂ci (50.92z≥)
Psychologia stresu (50.92z≥)
Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego m¬Īdrzy ludzie dokonuj¬Ī z¬≥ych wybor√≥w (39.00z≥)