e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -23%


Jak zdobyæ klientów w internecie

Harter Gitte
promocja -23%
cena: 37.597402597403 z 28.95 z
Data wydania: 2009
stron: 184, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Internet w krótkim czasie zrewolucjonizowa³ nasz± rzeczywisto¶æ biznesow±. Niestety wiele przedsiêbiorstw nadal nie wykorzystuje szansy, jak± daje obecno¶æ w sieci, sprowadzaj±c tak kompleksowe narzêdzie do statycznej, nieciekawej strony WWW stworzonej jak najmniejszym nak³adem kosztów i nigdzie niepromowanej.


Cena: 28.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj (33.92z)
Przechytrzyæ social media (39.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (11.90z)
W sieci korzy¶ci. Jak wykorzystaæ LinkedIn w kontaktach zawodowych (11.90z)
Rewolucja social media (12.90z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (20.90z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Google Analytics dla marketingowców (25.93z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Marketing us³ug (42.42z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)
Wp³yw otoczenia finansowego na konkurencyjno¶æ ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (129.00z)
Joga na co dzieñ (21.90z)
Sukcesja w rodzinie biznesowej (46.67z)
Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Praga, Czeski Krumlow, Kutna Hora oraz najwiêksze atrakcje Czech. Wydanie 1 (18.67z)
Efektywna komunikacja w zespole (22.78z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' eBook. ePub (27.90z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. ePub (31.99z)
Finanse osobiste (49.45z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (37.00z)
IMIENINA£KI. eBook. Pdf (27.90z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)