e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1

praca zbiorowa
cena: 49.90 z
Data wydania: 2010-07-08
stron: 328, miêkka oprawa, format: 115x240

wicej na stronie onepress.pl
Korsyka - "Piêkna Wyspa"; tak zw± ja Francuzi, a Korsykanie dodaj±, ze to Bóg upu¶ci³ skrawek Alp na ¶rodku Morza ¦ródziemnego. Wakacje w tym miejscu to sposób na niebanalny, ekskluzywny wypoczynek i propozycja dla wszystkich spragnionych beztroski i morza. Korsyka ma wiele do zaoferowania przybywaj±cym tu turystom. To jachty, wyprawy konne, ¼ród³a termalne, owoce morza, pyszne wino, u¶miechniêci ludzie i najwa¿niejsze: s³once, s³oñce i jeszcze raz s³once!


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przewodniki

Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
Krakóws Old Town (29.00z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2 (37.89z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z kategorii: Zielony przewodnik

Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. ePub (27.90z)
Zrównowa¿one przedsiêbiorstwo (38.17z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Mobi (27.90z)
Wspó³czesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka (49.45z)
Szczê¶cie przez samodzielno¶æ. Umiesz liczyæ, licz na siebie (27.00z)
Droga do o¶wiecenia (34.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)
Badania marketingowe (50.92z)
Europa nie potrzebuje euro (50.15z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (29.90z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Realizacja strategii (50.92z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Interpretacja i analiza przep³ywów pieniê¿nych (58.65z)
Pakiet. Si³a pozytywnego zarz±dania (149.90z)
Biznesplan w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (27.30z)