e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 2

Monika Chojnacka
cena: 37.89 z
Data wydania: 2010-12-30
stron: 480, miêkka oprawa, format: 125x175

wicej na stronie onepress.pl
Wêgry to miejsce nam bliskie - nie tylko ze wzglêdu na niewielk± odleg³o¶æ miêdzy naszymi krajami. Wszyscy przecie¿ znaj± powiedzenie Polak, Wêgier, dwa bratanki... Przewodnik pokazuje, ¿e Wêgry to nie tylko Budapeszt i Balaton. Kraj ten mo¿na zwiedzaæ o ka¿dej porze roku, natrafiaj±c na ¶lady fascynuj±cej kultury.


Cena: 37.89 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Przewodniki

Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 1 (24.90z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Krakóws Old Town (29.00z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)

Pozostae z kategorii: Bezdro¿a

Krakóws Old Town (29.00z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
S³owenia. Po s³onecznej stronie. Wydanie 2 (34.90z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (25.93z)
Wielki konflikt (25.42z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Wynagrodzenia - praktyczne sposoby rozwi±zywania problemów (69.00z)
Fotografowanie dzieciñstwa (44.90z)
Wstrêtne kobiety. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Paradoks czasu (55.17z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Mount everest biznesu (49.00z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania. eBook. Mobi (31.99z)
Na ka¿dy temat z Mari± Szyszkowsk±. eBook. ePub (19.90z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Mobi (39.00z)
Kalejdoskop fotografii. Miêdzy technik± a sztuk± (79.00z)