e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie

Zbigniew Klimczak
cena: 24.90 z
Data wydania: 2010-03-22
stron: 228, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
Chorwacja to wymarzone miejsce dla ¿eglarzy. Wybrze¿e Adriatyku, pe³ne piêknych pla¿ i usiane setkami wysp, daje mo¿liwo¶æ zorganizowania wyprawy atrakcyjnej zarówno dla tych, którzy ³akn± przygody, jak i dla osób nastawionych na relaks. Gor±ce s³oñce i morze w kolorze nieba co roku przyci±gaj± tysi±ce amatorów sportów wodnych, a urokliwe i pe³ne ciekawych zabytków nadmorskie miasteczka nie pozwalaj± siê nudziæ nawet najbardziej wymagaj±cym mi³o¶nikom zwiedzania. Chorwacja dla ¿eglarzy. Adriatyckim szlakiem proponuje piêæ kilkudniowych tras po wybrze¿u Morza Adriatyckiego, które prowadz± ¿eglarzy przez najciekawsze rejony nadmorskiej czê¶ci kraju. Publikacja zawiera ponadto szereg praktycznych wiadomo¶ci dotycz±cych ¿eglugi pod chorwack± bander±, a tak¿e szczegó³owe opisy marin, w których mo¿na zacumowaæ jacht i odpocz±æ przed kolejnymi etapami podró¿y.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3 (24.90z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany. Wydanie 5 (42.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3 (26.90z)
S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2 (24.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
K±pieliska termalne i mineralne. S³owacja, Wêgry oraz Polska. Wydanie 2 (24.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Polska. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

Audyt sprawozdañ finansowych. Teoria i praktyka (55.17z)
O krok dalej (62.05z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Coaching biznesowy (42.42z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Mobi (26.90z)
Cel przez egoizm. Udane ¿ycie w mi³o¶ci do samego siebie (29.00z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Pdf (31.99z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (35.69z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Rynek papierów warto¶ciowych strefy euro (71.00z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Miêdzynarodowy biznes turystyczny (46.67z)
125 pytañ na temat e-biznesu do Piotra Majewskiego (23.40z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Mobi (23.90z)
Jak zarabiaæ w Internecie. Poradnik dla przedsiêbiorczych webmasterów (29.60z)
AlphaHuman (25.93z)