e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Riwiera turecka oraz Stambu³ i Pamukkale. Wyd.3

Witold Korsak
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-03-24
stron: 252, miêkka oprawa, format: 120×225

wicej na stronie onepress.pl
Riwiera Turecka urzeka piêknem zró¿nicowanego krajobrazu - b³êkitne morze, piaszczyste pla¿e, skalne pó³wyspy, majestatyczne szczyty Wspania³ej przyrodzie towarzysz± antyczne zabytki ¶wiatowej s³awy - ¶wiadkowie powstawania cywilizacji europejskiej, mityczne miasta i malownicze ruiny. Fascynuje egzotyczna atmosfera ¶wiata Orientu, któr± mo¿emy poczuæ na pe³nych kolorów bazarach czy w tureckich ³a¼niach. Wybrze¿a kusz± wspania³± pogod± i doskona³ymi warunkami do uprawiania sportów wodnych, za¶ bogata oferta turystyczna zadowoli zwolenników zarówno wielkich kurortów, jak i zacisznych zak±tków.
Przewodnik Riwiera turecka przybli¿a najciekawsze zabytki i k±pieliska tureckich wybrze¿y mórz Egejskiego i ¦ródziemnego. Oferuje wiele cennych rad praktycznych: jak dotrzeæ i podró¿owaæ po regionie, gdzie znale¼æ nocleg lub zakosztowaæ tureckich specja³ów, co przywie¼æ jako pami±tkê. Tych, którym nie wystarczaj± pla¿a i s³oñce, z pewno¶ci± zainteresuj± propozycje wypraw do ekscytuj±cej metropolii - Stambu³u oraz do wspania³ego dzie³a natury - Pamukkale.


Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
Wybrze¿e Bu³garii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Krym oraz Odessa, Kijów i Lwów. Wydanie 1 (24.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (44.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Czechy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (25.74z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)

Pozostae z serii: Inne

Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia (27.93z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Mobi (34.90z)
Zarz±dzanie projektami. Kariera w kieszeni (15.92z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (21.99z)
Przywództwo doskona³e (63.00z)
Xingu Rzeka wolnych Indian (19.64z)
Haker umys³ów (12.90z)
Pomiar i ocena p³ynno¶ci finansowej (33.15z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (55.17z)
Rytua³y dla dwojga (18.99z)
Wspó³czesne systemy zarz±dzania. Jako¶æ, bezpieczeñstwo, ryzyko. eBook. Pdf (35.90z)
Zakupy na obcasach (29.67z)
Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami (40.24z)
Zarz±dzanie finansami w przedsiêbiorstwie turystycznym (41.07z)