e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: panstwo
Seria: Inne


S³owacja. 1001 pomys³ów na weekend. Wydanie 2

Krzysztof Magnowski
cena: 24.90 z
Data wydania:
stron: 252, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie onepress.pl
Pó³nocna S³owacja to dla Polaków kraina po³o¿ona tu¿ za przys³owiow± miedz±. Znajdziemy tam widokowe szczyty górskie, cieniste wapienne w±wozy, jaskinie, k±pieliska termalne, wynios³e ruiny zamków, skanseny i nieprzeliczone zabytki, którymi szczyci siê prawie ka¿da miejscowo¶æ. PrzewodnikS³owacja - 1001 pomys³ów na weekend oprowadza po miejscach, od których warto zacz±æ poznawanie kraju naszych po³udniowych s±siadów. A zatem - nie marnujmy czasu - wsiadajmy w samochód lub na rower, bierzmy plecak, aparat fotograficzny i ruszajmy w drogê!


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: panstwo

Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Lwów, Krzemieniec i Kamieniec Podolski oraz najwiêksze atrakcje Ukrainy Zachodniej. Wydanie 1 (19.92z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)
Grecja. Sztuka, bogowie i ludzie. Wydanie 1 (54.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Tunezja. Skarby pustyni, gór i morza. Wydanie 1 (24.90z)
Wêgry. Na ostro i na s³odko. Wydanie 3 (39.90z)
Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach...oraz Mo³dowa. Wydanie 4 (49.90z)
Kreta, Rodos i Santorini. Wyspy pe³ne s³oñca. Wydanie 1 (24.90z)
Peru i Boliwia. U podnó¿a Andów. Wydanie 1 (89.90z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Turcja. Kraj czterech mórz. Wydanie 4 (59.90z)
Tunezja. Smak harissy i oliwek. Wydanie 1 (44.90z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (29.90z)
E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzaæ po¿±danie klientów i zazdro¶æ konkurencji (39.00z)
Co tylko zechcesz. 40 lekcji dla nowoczesnego biznesmena (29.90z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Pamiêæ absolutna. Jak radziæ sobie z zapominaniem i podkrêciæ mo¿liwo¶ci umys³u (27.92z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub (29.90z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Wiêcej ni¿ tu i teraz (29.90z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. ePub (34.90z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Serce, inteligencja, odwaga i szczê¶cie. Co jest potrzebne ka¿demu przedsiêbiorcy i co jest niezbêdne do utworzenia wspania³ej firmy (50.92z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. ePub (35.90z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka efektywno¶ci. Skuteczna realizacja zadañ. (74.00z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (49.90z)
BRAND sense - marka piêciu zmys³ów (49.00z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Jak zarabiaæ na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00z)