e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Kategoria: Excel; Finanse
Seria: Inne


Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie

Loren Abdulezer
cena: 69.00 zł
Data wydania: 2005-09-15
stron: 480, twarda oprawa, format: B5

więcej na stronie onepress.pl

Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie -- spis treści

O Autorze (11)

Przedmowa (13)

Wprowadzenie (17)

Część I Najlepsze praktyki - podstawy (21)

Rozdział 1. Podstawy dobrej praktyki działania (23)

 • Informacje wstępne (23)
 • Różne sposoby obliczania liczb w Excelu (24)
 • Poznanie alternatywnych sposobów reprezentacji komórek (25)
  • Podejście tradycyjne: styl A1 (25)
  • Czy adresowanie W1K1 jest skalowalne? (27)
  • Zrozumienie różnic między obydwoma stylami (27)
  • Co tracisz, stosując notację wierszy i kolumn (W1K1)? (27)
  • Co zyskujesz, stosując notację wierszy i kolumn (W1K1)? (28)
  • Czy trzeba wybierać między obiema metodami? A może istnieje złoty środek? (30)
  • Jeszcze lepiej odwoływać się do komórek przez nazwy zamiast za pomocą współrzędnych (31)
 • Obliczanie wartości liczbowych w Excelu (31)
  • Najlepszy sposób postępowania: rozwijanie strategii stosowania adresów bezwzględnych, względnych i mieszanych (34)
  • Przydatna informacja dla używających formuł (38)
  • Określanie komórek i zakresów w formułach Excela (42)
  • Podpowiedzi, jak poruszać się po arkuszu za pomocą klawiszy i myszy (43)
  • Nazwy nadawane przez użytkownika w arkuszach Excela (47)
 • Funkcje Excela (49)
  • Programowanie bez programowania (49)
  • Rodzaje funkcji Excela, z jakimi będziesz miał do czynienia (50)
  • O kilku ważnych funkcjach i sposobach ich używania (50)
 • Podsumowanie (59)

Rozdział 2. Opanowanie techniki budowania arkuszy (61)

 • Postępowanie zawsze w taki sam sposób nie zawsze prowadzi do celu (62)
 • Zrozumienie prostych arkuszy (62)
 • Prosty przykład budowania arkusza (64)
  • Kilka podsumowujących uwag na temat prostych arkuszy (76)
 • Arkusze skomplikowane (76)
  • Określenie, co jest przyczyną komplikacji arkuszy (77)
  • Tworzenie planu wielkiego lub skomplikowanego arkusza (78)
 • Podsumowanie (80)

Rozdział 3. Twój podręczny leksykon manipulowania danymi (83)

 • Funkcje działające na ciągach znakowych, które należy znać (83)
 • Techniki sortowania (84)
 • Pierwsze kroki porządkowania danych (84)
 • Technika Sentinel LookAhead (85)
 • Inne funkcje służące do efektywnego manipulowania danymi (88)
  • Operator łączenia tekstów & i funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY (88)
  • Kilka innych funkcji do manipulowania danymi (90)
 • Przydatne techniki sortowania (93)
  • Sortowanie według więcej niż trzech kolumn (wierszy) (93)
  • Sortowanie blokowe (96)
 • Operacje na danych i manipulowanie nimi (99)
  • Scenariusz (100)
  • Podejście tradycyjne (101)
  • Podejście alternatywne (102)
  • Anatomia narzędzia generującego w arkuszu skrypty SQL (103)
  • Co możesz zrobić, aby ulepszyć to narzędzie? (108)
 • Podsumowanie (109)

Rozdział 4. Zbieranie i porządkowanie danych, zarządzanie nimi i ich przeglądanie (111)

 • Informacje wstępne (111)
 • Ustawianie liczb w równym szeregu (112)
  • Kopiowanie i wklejanie danych kolumnowych (112)
  • Jak to narzędzie działa i czy jest całkiem zautomatyzowane? (114)
 • Oglądanie danych z właściwej perspektywy za pomocą tabel przestawnych (118)
  • Tworzenie tabeli przestawnej (118)
  • Grupowanie danych (122)
  • Dalsze zwijanie danych (126)
  • Przedstawianie danych na wykresie i ich interpretacja (128)
  • Formuły do konstrukcji tabel przestawnych (131)
  • Zagłębianie się w tabele przestawne (134)
 • Przygotowywanie danych (134)
  • Redundancja danych (134)
  • Substytucja danych (134)
  • Narzędzie do wstępnej konsolidacji danych (135)
  • Zapisywanie tabel przestawnych jako stron WWW (138)
 • Podsumowanie (141)

Część II Ergonomia skoroszytów (143)

Rozdział 5. Zdobywanie szczytów góry danych (145)

 • Mozolna sztuka radzenia sobie z danymi (146)
  • Integrowanie starych i nowych danych (147)
  • Importowanie danych (147)
  • Czyszczenie arkusza (148)
 • Wspinanie się na zbocza (159)
  • Ułatwienia w wyszukiwaniu danych źródłowych (160)
  • Inspektor danych (161)
  • Inspektor regionów (164)
  • Podsumowanie regionów (164)
  • Czasami obraz jest wart tysiąca formuł (166)
 • Podsumowanie (168)

Rozdział 6. Niech dane mówią same za siebie: oglądanie i prezentowanie danych (169)

 • Gdy wszystko wrzucono do jednego worka (170)
  • Zacznij od obejrzenia danych (170)
  • Określ, w jaki sposób dane mają być pokazane (172)
  • Arkusz raportu (175)
 • Używanie filtrów (178)
  • Dodatkowe cechy filtrów, o których trzeba wiedzieć (179)
  • Powielanie danych filtrowanych (179)
 • "Oddarte" arkusze prezentacyjne (183)
 • Filtr zaawansowany (185)
  • Ustawienie Filtru zaawansowanego (185)
  • Wiele kryteriów dla pojedynczego filtru (186)
  • W filtrach zaawansowanych możesz używać formuł (186)
 • Wskazówki dotyczące komentarzy (189)
  • Używaj katalogu komentarzy elektronicznych (189)
  • Ustawienia drukowania (190)
  • Warte polecenia (191)
  • Kolory (191)
  • Formatowanie komentarzy (192)
 • Podsumowanie (193)

Rozdział 7. Tworzenie i używanie danych inteligentnych (195)

 • Czym więc są dane inteligentne? (196)
  • Dane inteligentne stosowane z komórkami zakotwiczenia (196)
 • Formatowanie warunkowe (198)
  • Budowanie cyfrowej "deski rozdzielczej" (198)
  • Zasady ruchu drogowego (199)
  • Stosowanie w formatowaniu warunkowym czterech kolorów i "formatu widma" (199)
  • Inteligentne formatowanie tekstu wykraczającego poza kolumnę (200)
 • Interaktywna tabela kolorów (203)
  • Przygotowanie raportu statusu projektów (203)
  • Wzięcie z obu rozwiązań tego, co najlepsze (204)
  • Zaglądanie pod maskę silnika (206)
  • Jeżeli masz więcej czasu i chęci (207)
 • Nadzorowanie obwodu: obramowania inteligentne (207)
 • Różności (209)
  • Komórki pomocnicze (209)
  • Zagadnienia skalowalności (210)
 • Podsumowanie (211)

Rozdział 8. Analizowanie danych (213)

 • Kreślenie kursu danych sezonowych (214)
  • Dane okresowe (215)
  • Przeglądarka danych (216)
  • Procesy stochastyczne i procesy Markowa (219)
  • Transformaty Fouriera i analiza fourierowska (220)
 • Kwantyfikacja niepewności: techniki i zasady (223)
  • Miary niepewności: wyznaczanie skumulowanego błędu dla zdarzeń niezależnych (224)
  • Skumulowany błąd: przykład ze świata rzeczywistego (226)
  • Zasady rządzące niepewnością (229)
 • Dopracowanie danych: chytre postępowanie z danymi za pomocą narzędzi Szukaj wyniku i Solver (237)
  • Narzędzie Szukaj wyniku (237)
  • Optymalizacja i sztuka dopracowywania danych (240)
  • Solver - ostatnie uwagi (252)
 • Sugestie dalszej lektury (252)
 • Podsumowanie (252)

Rozdział 9. Jak nie ugrzęznąć w śmietnisku danych? (255)

 • Dane niejednoznaczne i niekompletne (256)
  • Przykładowy scenariusz (256)
  • Obmyśl plan działania (258)
  • Jaka stąd nauka? (265)
 • Niespójność danych i obliczenia (265)
  • Prezentowane dane mogą sobie zaprzeczać (266)
  • Co zrobić, gdy trafiasz na wyjątek? (268)
  • Identyfikuj różnice niemal identycznych danych (268)
 • Scenariusz dopasowywania prostokątnego kołka do okrągłej dziury (271)
  • Użycie narzędzia data overpass (271)
 • Analizy i raporty oparte na nierzeczywistych wzorcach i założeniach (273)
  • Zrozumienie "miraży danych" (273)
  • Strategie oceny, czy mamy do czynienia z mirażem danych (274)
 • Podsumowanie (274)

Część III Zagadnienia specjalne - prawidłowość i udostępnianie arkuszy (277)

Rozdział 10. Przerabianie istniejących arkuszy (279)

 • Techniki przerabiania arkuszy (280)
  • Informacje wprowadzające (281)
  • Przegląd istniejących arkuszy z uwzględnieniem złożoności (282)
  • Pierwsze czynności podczas przeróbki (283)
 • Praktyczny przykład przerabiania arkusza (286)
  • Scenariusz (286)
  • Pewne utrudnienia (287)
  • Przegląd budżetu z poprzedniego roku (288)
  • Przeróbka - część pierwsza (297)
  • Przeróbka - część druga (303)
 • Podejścia alternatywne (310)
  • Dalsze zabiegi optymalizacyjne - rzeczy, które można zrobić w miarę dodatkowego czasu lub potrzeb (310)
  • Alternatywne podejście jednorazowe (311)
 • Podsumowanie (315)

Rozdział 11. Inspekcja arkuszy - kontrolowanie pracy innych ludzi (317)

 • Analiza strukturalna arkuszy (318)
  • Sprawdźmy własne umiejętności (318)
  • Na początek analizy pewne obserwacje (321)
  • Szacowanie formuł (324)
  • Niewyczerpująca lista kontrolna dla wyszukiwania błędów (324)
 • Analiza pozaarkuszowa (326)
  • Uważamy następujące prawdy za oczywiste... (327)
  • Zgadywanka (327)
 • Testowanie sensowności arkusza (328)
  • Bywa, że to kwestia semantyki (328)
 • Podsumowanie (330)

Rozdział 12. Portale kalkulacyjne, XML i usługi WWW (331)

 • Portale kalkulacyjne i portale klienckie (332)
 • Proste portale klienckie (333)
 • Złożone portale kalkulacyjne (335)
  • Interaktywny udział w ewoluującej sondzie (335)
  • Zastosowanie portalu kalkulacyjnego do wiązania danych (337)
 • XML w Excelu 2003 (341)
  • Krok 1. Komunikacja z serwerem (342)
  • Krok 2. Strukturalizowanie pobranych danych w obrębie arkusza (343)
  • Krok 3. Interakcja między Excelem a zdalnym serwerem (348)
  • Krok 4. Interakcja z innymi częściami naszej aplikacji kalkulacyjnej (352)
 • Problem "schodków" z XML w Excelu 2003 (i inne ważne problemy) (355)
  • Na marginesie... (359)
 • Usługi WWW (z pewnym haczykiem) (360)
  • Dostęp do rejestru UDDI z poziomu arkusza (361)
 • Podsumowanie (367)

Rozdział 13. Technologie i portale dla niepełnosprawnych (369)

  • Zamierzeni adresaci i podstawowe cele (370)
  • Struktura rozdziału (371)
 • Tło (372)
  • Typy niepełnosprawności (372)
 • Opłacalność udostępniania arkuszy kalkulacyjnych niepełnosprawnym (376)
  • Portale dla niepełnosprawnych (377)
 • Instalacja czytnika ekranu (378)
  • Przyzwyczajanie się do czytnika ekranu (379)
  • Podstawowe pojęcia związane z JAWS - metoda treningowa (380)
  • Podstawowa konfiguracja JAWS (382)
 • Arkusze z czytnikami ekranu (386)
  • Cechy projektowe arkusza dostępnego dla niepełnosprawnych (386)
 • Struktura arkusza (392)
  • Definiowanie regionów arkusza (392)
 • Komponenty graficzne (396)
 • Przewodnik po tworzeniu portalu dla niepełnosprawnych (398)
  • Tworzenie w arkuszu formularza UserForm dostępnego dla niepełnosprawnych (399)
  • Interfejs dla pola listy i przycisku (400)
 • Ważna strategia projektowa - usuwanie powiązań z trwałymi elementami makr (402)
  • Programowanie z zastosowaniem warstwy abstrakcji (402)
  • Złożone interfejsy (403)
  • Implementacja dwupoziomowego pola listy dostępnego dla czytnika ekranu (404)
 • Portale dla niepełnosprawnych (410)
  • Podstawowe składniki portalu dla niepełnosprawnych (411)
  • Implementacja portalu dla niepełnosprawnych (411)
  • Czas wrzucić wyższy bieg (417)
 • Podsumowanie (419)

Dodatki (421)

Dodatek A Konfiguracja i ustawienia Excela (423)

 • Kompatybilność wsteczna (423)
 • Konfiguracja Excela (424)
  • Przejdźmy na tę samą stronę (424)
 • Zmiana dodatkowych ustawień (424)
  • Czcionki (428)
  • Ustawienia obowiązujące przy tworzeniu nowych arkuszy (430)
  • Lista ostatnio używanych plików (430)
  • Konfiguracja opcji menu Excela (440)

Dodatek B Informacje dla użytkowników komputerów Macintosh (443)

  • Różnice w kombinacjach klawiszy (443)
  • Menu Excela na komputerach Macintosh (444)
  • Korzystanie z arkuszy na płycie CD (444)
  • Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie na komputerach Macintosh (445)

Dodatek C Zalecane praktyki i techniki pracy z Excelem oraz zbiór przydatnych wskazówek (447)

Dodatek D Zawartość płyty CD-ROM (457)

Skorowidz (463)Cena: 69.00 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Excel

Word i Excel. Dla seniorów (34.90zł)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00zł)
Microsoft Excel 2007 PL. Analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Akademia Excela (49.00zł)
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (59.00zł)
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA (69.00zł)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90zł)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (69.00zł)
Excel w biurze i nie tylko (29.00zł)
Microsoft Excel 2010 PL. Formuły i funkcje. Akademia Excela (99.00zł)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90zł)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (57.00zł)

Pozostałe z kategorii: Finanse

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (41.07zł)
Czas wypłaty (59.90zł)
Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu (41.65zł)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90zł)
Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa (59.00zł)
Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej (66.25zł)
Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych (84.86zł)
Rachunkowość finansowa (50.15zł)
Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych (40.31zł)
Jak zarobiłem 2 000 000 $ na giełdzie (31.20zł)
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce (37.40zł)
Reguły giełdy. Żelazne zasady największych inwestorów (47.00zł)
Podatki 2013 część 3 z płytą CD (16.92zł)
Zaawansowana rachunkowość zarządcza (51.30zł)
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (55.17zł)
Analiza sprawozdań finansowych tom 1 Zrozumieć sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40zł)
Najważniejsza rzecz. Zaskakujące rady dla wnikliwego inwestora (55.17zł)
E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL (69.00zł)
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (29.90zł)
Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne (39.52zł)

Pozostałe z serii: Inne

Opanuj swój wewnętrzny głos. Jak w niecałe 30 sekund wygrać wojnę toczącą się w Twojej głowie i zyskać wyjątkowe życie! (28.19zł)
Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99zł)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. ePub (7.90zł)
Pomoc publiczna a rozwój firmy (25.42zł)
Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji (49.00zł)
Nowa era innowacji (41.65zł)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65zł)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarządzanie zakupami (31.45zł)
Wielki konflikt (25.42zł)
Cykl popularności. Wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie (63.00zł)
Zarządzanie wartością projektów (39.00zł)
Aktywne ćwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez doświadczanie (211.65zł)
Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy. eBook. ePub (39.00zł)
Nadgodziny są do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. ePub (31.99zł)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami. eBook. ePub (47.00zł)
Balsam dla duszy walczącej z rakiem (43.90zł)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w małej firmie (34.90zł)
I Ty możesz zostać Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. ePub (37.00zł)
Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla menedżerów (57.00zł)
Przez innowację do wzrostu. Jak wprowadzić innowację przełomową (41.65zł)